AJANKOHTAISTA

Työturvallisuudella on väliä

Markkinoiden nopeat muutokset, verkkokauppa ja asiakkaiden kasvava vaatimustaso asettavat paineita toimitusketjun toiminnalle ja erityisesti yritysten sisälogististen prosessien optimaaliselle toimivuudelle. Toimiminen tavara-, liikenne-, tieto-, ja rahavirtojen taitekohdassa asettaa erityisvaatimuksia työ- ja yritysturvallisuudelle.

Kokonaisvaltaista työturvallisuuden kehittämistä pk-yrityksissä

Sisälogistiikan työturvallisuuskysymykset korostuvat erityisesti pk-sektorilla, siksi hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti valmistavan teollisuuden pk-yritysten sisälogistiikkatoimijat kaikilla organisaatiotasoilla.

SafeInLogissa luomme kokonaisvaltaisen työturvallisuuden kehittämismallin pk-yritysten sisälogistiikan työturvallisuuden kehittämiseen. Hanke jalkautuu pk-yrityksiin tunnistamaan sisälogistiikkaan liittyviä työturvallisuusriskejä, käynnistämään työturvallisuusriskeihin linkittyviä kehittämistoimenpiteitä ja kehittämään sisälogistiikatoimijoiden työturvallisuus osaamista.

Työturvallisuustietoa ja osaamista

Työturvallisuustietoa tulisi olla kaikkien saatavilla, siksi me SafeInLogissa kehitämme pk-yritysten vapaaseen käyttöön virtuaalisen työturvallisuusoppaan. Hankkeen aikana kehitämme myös sovelluksen sisälogistiikan työturvallisuuden seurantaan ja dokumentointiin. Tämän sovelluksen saa jokainen hankkeeseen osallistuva yritys käyttöönsä ilmaiseksi.