JULKAISUT

TAPAHTUMATALLENTEET

Työhyvinvoinnilla tuottavuutta – sisälogistiikan ydintä

SafeInLog-hanke ja LOGY ry toteuttivat yhteistyössä foorumitapahtuman 12.10.2022. Puhujina mm. Jaana Lerssi-Uskelin (SafeInLog-hanke), Pia Perttula (Työterveyslaitos) ja Janne Aikio (DSV Solutions Finland). Katso taltiointi tapahtumasta LOGY ry:n youtube-kanavalta.

VIDEOJULKAISUJA

Esimiestyön menestystekijät -videosarjalla tukea esihenkilötyöhön

Kuinka johtaa inhimillistä pääomaa? Miten käsitellä hankalia tilanteita tai helpottaa ajanhallintaa? SafeInLog-hankkeessa tuotettu videosarja tarjoaa tukea ja vinkkejä esihenkilötyön kiemuroihin. 19-osainen videosarja katsottavissa kokonaisuudessaan SafeInLog-hankkeen Youtube-kanavalla.

Panostus ihmisiin tuo kilpailukykyä sisälogistiikkaan

SafeInLog-hanke kutsui kolmen yrityksen edustajat keskustelemaan sosiaalisen vastuullisuuden teemoista. Katso videolta millaisia ajatuksia teema herätti DHL Supply Chainin Vesa Korhosessa, Alfaroc Logisticsin Marinka Linnassa ja Korvenrannan Pasi Haverisessa. 

JULKAISUJA

JULKAISUT

Safarimallin soveltamista COVID-19-pandemiassa – Case: Sisälogistiikan työturvallisuus ja työhyvinvointisafarit

SafeInLogin safarikierrokset pyörähtivät käyntiin syyskuussa 2021. Mitä safarien toteuttaminen on tarkoittanut koronapandemian aikana, millaisia oppeja prosessin aikana on syntynyt jaettavaksi? Sisälogistiikan safareita avataan Riitta Mähösen, Niina Sallisen ja Ullamari Tuomisen artikkelissa.

Lue koko artikkeli LAB Innovations Annual Review 2021 -julkaisusta (s. 72-79).

JULKAISUT

Well-being at work, occupational safety and sustainable competitiveness require investment in technology and people

SafeInLog-hankkeen osallistujayrityksissä tehtyjen työhyvinvointikartoitusten tuloksena on kertynyt kattavasti tietoa sisälogistiikkatoimijoiden työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin tilasta. Sisälogistiikan työntekijöiden työhyvinvointia avataan Jaana Lerssi-Uskelinin, Katja Mälkin ja Marko Kestin artikkelissa.

Lue koko artikkeli LAB Health Annual Review 2021 -julkaisusta (s. 218-233).

JULKAISUT

Työturvallisuuskävelyllä sisälogistiikan yrityksissä

Työturvallisuuskävelyllä huomio keskittyy sisälogistiikan työympäristöön. TEHO-lehden artikkelissa SafeInLog-hankkeen asiantuntijat Sami Niskala ja Markku Sommelo mitä kävelyn yhteydessä havainnoidaan ja kuinka työympäristöä kehittämällä paranee tuottavuus, turvallisuus ja hyvinvointi.

JULKAISUT

Luottamuksen merkitys osana onnistunutta vertaisoppimista

SafeInLog-hankkeessa järjestetään yritysvierailukierroksia, safareita, joiden keskiössä on havainnointi ja vertaisoppiminen. Safareille yritykset oppivat toisiltaan kulloisenkin isäntäyrityksen käytännöistä valitun teeman aihepiiristä. Arjen jakaminen ja ajatusten ilmaiseminen vieraassa seurassa vaatii onnistuakseen luottamuksen ilmapiiriä…
Lue koko artikkeli LAB Focus -blogista.

JULKAISUT

Puusepäntehdas menestyy kehittämällä – ei machoilemalla

Kun koronapandemia alkoi hiljentää Korvenranta Oy:n tilauskantaa keväällä 2020, yrityksessä ei lyöty jarrua pohjaan vaan käännettiin katse työolojen kehittämiseen ja uuden ideointiin. SafeInLog-hankkeessa tehdyn työhyvinvointikyselyn perusteella Korvenrannalla on myös hyvä työilmapiiri. Lue kuinka hankkeesta on saatu potkua kehittämiseen Työ, Terveys, Turvallisuus -lehden (05/2021) verkkoartikkelista!

JULKAISUT

Panostus työturvallisuuteen näkyy brändissä ja taloudessa

Työturvallisuus on muutakin kuin lakipykäliin kirjattu velvollisuus. Syitä panostaa työturvallisuuteen on monia. Lue aiheesta lisää LAB Focus -blogissa 7.4.2021 ilmestyneestä artikkelista.

SEURAA HANKKEEN ETENEMISTÄ

Syksy 2022

Virtuaalisen työturvallisuusoppaan kehittäminen jatkuu.

Kevät 2022

Sisälogistiikan työturvallisuus- ja työhyvinvointiteemaiset safarikierrokset ovat jatkuneet keväällä kaikkien hankkeen osallistujayritysten yhteisellä verkkotapaamisella. Osallistujayrityksille on toteutettu toistamiseen turvallisuuskävely, työhyvinvointikartoitus ja QWL-mittaus ja seurattu kehitystyön etenemistä.

Keväällä toteutettiin myös kolme esihenkilöille suunnattua webinaaritapahtumaa jatkona syksyn esimiesfoorumeille.

Työturvallisuuden havainnointiin ja raportointiin soveltuvaa sovellusta on testattu ja jatkokehitetty. Sovellus on saatavilla osallistujayritysten käyttöön.

Virtuaalisen työturvallisuusoppaan kehitystyötä on tehty hankkeen aikana kerätyn materiaalin pohjalta.

Syksy 2021

Syksyllä 2021 on tehty sisälogistiikan työturvallisuus- ja työhyvinvointiteemaiset yritysvierailukierrokset kaikilla alueilla. Vierailujen aikana on vaihdettu vinkkejä ja hyviä käytäntöjä työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden teemoihin liittyen. Yritykset ovat saaneet kartoitusten pohjalta laaditut raportit kehittämistyönsä tukemiseksi.

Esihenkilöiden työn tukemiseksi on toteutettu esimiesfoorumeita, joiden pohjalta on tuotettu 18-osainen videovalmennussarja. Videot ovat katsottavissa SafeInLog-hankkeen Youtube-kanavalta.

Työturvallisuuden havainnointiin ja raportointiin soveltuvaa sovellusta on kehitetty pk-yritysten käyttöön.

Kevät 2021

Kevään 2021 aikana on SafeInLog-osallistujayrityksissä tehty turvallisuuskävely, työhyvinvointikartoitus ja QWL-mittaus. Yritykset ovat saaneet työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyvää tietoa ja suosituksia kehittämistoimiensa tueksi. Safarivalmistelut on jo aloitettu kaikilla kolmella alueella ja yritykset ovat tavanneet toisiaan verkkotapaamisien välityksellä.

Yrityksissä tehtyjen kartoitusten tuloksena on kertynyt kattavasti tietoa sisälogistiikkatoimijoiden työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin tilasta.

Syksy 2020

Toiminta on lähtenyt vilkkaasti käyntiin kaikilla hankkeen kolmella toiminta-alueella. Hankkeeseen on lähtenyt mukaan yhteensä 13 eri alan toimialan yritystä, viisi Päijät-Hämeestä, viisi Uudeltamaalta ja kolme Lapista.