TIETOA HANKKEESTA

SafeInLog – työturvallisuudella tuottavuutta ja työhyvinvointia sisälogistiikkaan (2020-2022)
on LAB-ammattikorkeakoulun, Lapin yliopiston ja TTS Työtehoseuran yhteishanke, jossa parannetaan sisälogistiikkatoimijoiden työturvallisuutta ja työhyvinvointia ja edistetään pk-yritysten kilpailukykyä, tuottavuutta ja uusintamista.

SafeInLog-hankkeella on sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä ESR-rahoitus.


SafeInLog

Hankkeen aikana työturvallisuutta,
työhyvinvointia ja tuottavuutta kehitetään suomalaisissa pk-yrityksissä
kolmella alueella: Päijät-Hämeessä, Uudellamaalla ja Lapissa. Mukana olevissa
yrityksissä toteutetaan kolmiosainen toimintakokonaisuus.

Laajemmin hankkeessa tuotetaan tietoa
työturvallisuudesta ja sen kytkeytymisestä työhyvinvointiin ja tuottavuuteen.
Hankkeen tuloksina syntyy virtuaalinen sisälogistiikan työturvallisuusopas
ja organisaation eri tasot huomioon ottava työturvallisuusmalli.

Tavoitteet

                               Hankkeen tavoitteena on lisätä pk-yritysten työhyvinvointia ja tuottavuutta

1.     tuottamalla tietoa sisälogistiikan työturvallisuudesta
ja työturvallisuuden kehittämistoimenpiteistä

2.    rakentamalla arviointimallin sisälogistiikan
työturvallisuuden taloudellisten ja työelämän laadun vaikutusten arviointiin

3.    kehittämällä sisälogistiikkatoimijoiden
työturvallisuusosaamista

4.    tunnistamalla yritysten sisälogistiikan liittyvät
työturvallisuusriskit ja käynnistämällä niihin liittyviä kehittämistoimenpiteitä.


Tulokset

Hankkeen tuloksena syntyy pk-yritysten, asiantuntijaorganisaatioiden sekä
koulutusten tarjoajien käyttöön sisälogistiikan virtuaalinen työturvallisuusopas
ja organisaation eri tasot huomioon ottava työturvallisuutta edistävä
toimintamalli, joka jatkossa tukee sisälogistiikan työnopastusta yrityksissä,
motivoi työturvallisuuden ja työturvallisuusosaamisen kehittämistä yrityksissä
ja sitä kautta parantaa sekä yksilö- että organisaatiotason tuottavuutta ja
työhyvinvointia.

Oppaan ja toimintamallin lähtökohtana on valmentaa organisaation koko
henkilöstöä kaikilla organisaatiotasoilla havainnoimaan ja tunnistamaan
työturvallisuuden riskitekijöitä ja tiedostamaan työturvallisuuden yhteys
työhyvinvointiin ja tuottavuuteen.

Yhdenvertaisuus
ja tasa-arvo

SafeInLog-hankeessa työturvallisuutta, työelämänlaatua ja tuottavuuden kehittämistä tarkastellaan yhdenvertaisuuden periaatteen näkökulmasta, edistäen syrjimättömiä työoloja, toimintatapoja ja rakenteita, osallisuutta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, huomioiden työelämän monimuotoisuuden ja tasa-arvon toteutumisen hankkeen toimenpiteissä, käytännöissä ja tuloksissa.