MUKANA

Hankkeessa toteutetaan työturvallisuutta, työhyvinvointia ja tuottavuutta kehittävä
toimintakokonaisuus osallistujayrityksissä Päijät-Hämeessä ja Uudellamaalla ja Lapissa.

Mukana jo:

Päijät-HämeUusimaaLappi