YRITYKSILLE

Parannetaan yhdessä yrityksesi kilpailukykyä ja
tuottavuutta kehittämällä sisälogistiikan työturvallisuutta ja työhyvinvointia.
Tutustu toimintakokonaisuuteen ja TULE MUKAAN!

1.Työturvallisuus kartoitus

SafeInLg-hankkeessa mukana olevissa yrityksissä toteutetaan työturvallisuuskartoitus, jossa kartoitetaan yrityksen sisälogistiikan työturvallisuuden nykytila valituille työntekijöille ja vastuuhenkilöille suunnatulla itsearviointikyselyllä.

 

Lisäksi toteutetaan työturvallisuuskävely yrityksessä yhdessä hankkeen asiantuntijoiden ja yrityksen toimijoiden kesken.

 

Saaduista tuloksista koostetaan yritykselle yhteenveto ja annetaan tarvittavia suosituksia sisälogistiikan työturvallisuuden parantamiseen.

 

Kartoituksen yhteydessä arvioidaan sisälogistiikan parissa toimivien työntekijöiden mahdollisia koulutustarpeita ja annetaan osaamisen kehittämiseen liittyviä suosituksia.

 

2. Työelämänlaadun mittaaminen ja seuranta

SafeInLog-hankkeessa mukana oleville yrityksille toteutetaan työlämän laadun mittaaminen ja seuranta.

 

Lapin yliopistossa kehitetyllä tieteellisellä QWL-mittarilla mitataan työelämänlaatua (Quality of Working Life) ja tarkastellaan henkilöstötyytyväisyyden yhteyttä työntekijöiden suorituskykyyn, yrityksen tulokseen ja sitä kauttakilpailukykyyn.

 

QWL-kysely toteutetaan yrityksen työntekijöille. Kyselyssä kysytään työtyytyväisyyteen liittyviä motivaatio-teoriaan kytkeytyviä kysymyksiä.

 

Henkilöstötuottavuuden mittareista tuotetaan yritykselle taloudelliset laskelmat ja toteutetaan työturvallisuuden kehit-tämisenvaikuttavuusmittaukset.

 

Työturvallisuusjohtamisen kehittämistä edistetään esimiestenvertaistapaamisilla.

3. Sisälogistiikan työhyvinvointisafari

SafeInLog-hankkeessa mukana olevissa yrityksissä toteutetaan työhyvinvointikysely yrityksen henkilöstölle. Kyselyn tuloksia hyödynnetään yrityksen kehittämistoimenpiteiden suunnittelussa ja seurannassa.

 

Osallistujayritykset ovat mukana alueellisesti kootuissa 5-6 yrityksen safariryhmissä, joiden kesken järjestetään yhteisiä sisälogistiikan työturvallisuuden havainnointi- ja vertaisoppimiskierroksia.

 

Työhyvinvointikyselyn ja safarivierailun havaintojen pohjalta laaditaan yrityskohtainen yhteenveto ja kootaan ehdotuksia kehittämiskohteista.

 

Yritys valitsee kehittämiskohteen, jolle tehdään kehittämissuunnitelma. Kehittämissuunnitelman toteuttamista seurataan hankkeen aikana.

 

 

 

 

Osallistujayritys saa veloituksetta käyttöönsä hankkeen aikana kehitetyn sovelluksen sisälogistiikan työturvallisuuden seurantaan ja dokumentointiin. Toimintakokonaisuus toteutuu vuosina 2020-2022.

Osallistujayrityksiä haetaan mukaan Uudeltamaalta, Päijät-Hämeestä ja Lapista.